نقاش المستخدم:Mahdiz/test3

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
این قسمت توسط ربات و از وب‌گاه جهانی آب‌وهوا به‌روز رسانی می‌شود
ردیف نام شهر کشور فشار
وضعیت وضعیت فردا وضعیت پس‌فردا آخرین به روز رسانی
(به وقت محلی)
۱ توکیو ژاپن ١٠١٥.۹۲ ٦١ ۸.٠٥ ٦:٤۸ ق.ظ. ٤:۳٤ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °٦
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °١
حداکثر: °٦
Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
حداقل: °٤
حداکثر: °١٠
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۸:٥۹ ب.ظ. JST
۲ سئول کره جنوبی ١٠١٥.۹۲ ٦۲ ٤.۸۳ ۷:٤٥ ق.ظ. ٥:١۹ ب.ظ. Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °٥-
Weather-overcast.svg
وضعیت: غائم
حداقل: °٦-
حداکثر: °۲-
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: قبل الظهر سحاب/بعد الظهر Sun
حداقل: °٤-
حداکثر: °۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۸:٥۹ ب.ظ. KST
۳ پیونگ‌یانگ کره شمالی ١٠۳٠.۸ ٦۸ ٠ ۷:٥٤ ق.ظ. ٥:١۹ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: ضباب
دمای کنونی: °٥-
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
حداقل: °۸-
حداکثر: °۳-
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۷-
حداکثر: °۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٦:٠٠ ب.ظ. KST
۴ اولان‌باتور مغولستان ۹۸۲.٠٥ ۷۳ ۲٠.۹۲ ۸:٤١ ق.ظ. ٥:٠٦ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۲١-
Weather-snow.svg
وضعیت: زخات ثلجية
حداقل: °۲۸-
حداکثر: °١٦-
Weather-snow.svg
وضعیت: زخات ثلجية
حداقل: °۳۷-
حداکثر: °۲۲-
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٥۹ ب.ظ. ULAT
۵ پکن جمهوری خلق چین ١٠۲٦.٥ ٤٠ ٦.٤٤ ۷:۳٥ ق.ظ. ٤:٥٦ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: سديمي
دمای کنونی: °٥-
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۷-
حداکثر: °۲-
Weather-overcast.svg
وضعیت: غائم
حداقل: °١٠-
حداکثر: °١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:٠٠ ب.ظ. CST
۶ تایپه تایوان ١٠١٥.۹۲ ۸۸ ١٦.٠۹ ٦:۳۷ ق.ظ. ٥:١١ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: رذاذ خفيف
دمای کنونی: °۲٠
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: الزخات لاحقاً
حداقل: °١۸
حداکثر: °۲٤
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: قبل الظهر الزخات
حداقل: °١۹
حداکثر: °۲۳
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٥۹ ب.ظ. CST
۷ مانیل فیلیپین ۹۸۲.٠٥ ۹٤ ۸.٠٥ ٦:١۸ ق.ظ. ٥:۳٤ ب.ظ. Weather-overcast.svg
وضعیت: غائم
دمای کنونی: °۲٥
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: عواصف رعدية
حداقل: °۲٦
حداکثر: °۲۸
Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
حداقل: °۲٦
حداکثر: °۳١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٥۹ ب.ظ. PHT
۸ هانوی ویتنام ۹۸۲.٠٥ ۸۳ ۸.٠٥ ٦:۳١ ق.ظ. ٥:۲٤ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: هبوب
دمای کنونی: °١۸
Weather-overcast.svg
وضعیت: غائم
حداقل: °١٦
حداکثر: °۲٠
Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
حداقل: °١۷
حداکثر: °۲١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٦:۳٠ ب.ظ. ICT
۹ وینتیان لائوس ۹۸۲.٠٥ ٦٥ ۳.۲۲ ٦:۳۹ ق.ظ. ٥:٤۳ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: هبوب
دمای کنونی: °۲٦
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °۲۲
حداکثر: °۲۹
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۲۲
حداکثر: °۳١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٠٠ ب.ظ. ICT
۱۰ پنوم پن کامبوج ۹۸۲.٠٥ ٥۸ ٤.۸۳ ٦:١۸ ق.ظ. ٥:٤٥ ب.ظ. Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °۳٠
Weather-clear-night.svg
وضعیت: إجمالاً صحو
حداقل: °۲۳
حداکثر: °۲۸
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °۲۳
حداکثر: °۲۸
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٠٠ ب.ظ. ICT
۱۱ بانکوک تایلند ۹۸۲.٠٥ ٥١ ٤.۸۳ ٦:۳۷ ق.ظ. ٥:٥۸ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۳٠
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳۳
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳٤
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٠٠ ب.ظ. ICT
۱۲ کوالالامپور مالزی ۹۸۲.٠٥ ۹٤ ١.٦١ ۷:١٦ ق.ظ. ۷:١۲ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °۲٥
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: عواصف رعدية
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳۲
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: عواصف رعدية
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳۳
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٥۹ ب.ظ. MYT
۱۳ سنگاپور سنگاپور ۹۸۲.٠٥ ۷۹ ١١.۲۷ ۷:٠۳ ق.ظ. ۷:٠٦ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °۲۸
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: عواصف رعدية
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳١
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: عواصف رعدية
حداقل: °۲٥
حداکثر: °۳١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٥۹ ب.ظ. SGT
۱۴ جاکارتا اندونزی ۹۸۲.٠٥ ۷٤ ۲۲.٥۳ ٥:٤٠ ق.ظ. ٦:٠۸ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۲۹
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: عواصف رعدية
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳۲
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: عواصف رعدية
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۷:٠٠ ب.ظ. WIT
۱۵ یانگون میانمار ۹۸۲.٠٥ ۷٠ ۸.٠٥ ٦:۳۳ ق.ظ. ٥:٤١ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۲۹
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °۲٠
حداکثر: °۳۳
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۲٠
حداکثر: °۳٥
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٦:٠٠ ب.ظ. MMT
۱۶ داکا بنگلادش ۹۸۲.٠٥ ۷۷ ۹.٦٦ ٦:۳۹ ق.ظ. ٥:١۹ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: هبوب
دمای کنونی: °١٦
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °١٤
حداکثر: °۲۳
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١٤
حداکثر: °۲٤
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:٤۹ ب.ظ. BDT
۱۷ کاتماندو نپال ۹۸۲.٠٥ ٥١ ۸.٠٥ ٦:٥۲ ق.ظ. ٥:١۷ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °١۲
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °۳
حداکثر: °١۷
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °٤
حداکثر: °١۹
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:۳٤ ب.ظ. NPT
۱۸ دهلی نو هندوستان ۹۸۲.٠٥ ٦۷ ١۲.۸۷ ۷:١١ ق.ظ. ٥:۳٤ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: دخان
دمای کنونی: °١٥
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °۷
حداکثر: °۲٠
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۸
حداکثر: °۲۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:٠٠ ب.ظ. IST
۱۹ اسلام‌آباد پاکستان ۹۸۲.٠٥ ٦۳ ۸.٠٥ ۷:١١ ق.ظ. ٥:٠٦ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: سديمي
دمای کنونی: °١٥
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: الزخات لاحقاً
حداقل: °۸
حداکثر: °١۹
Weather-overcast-rare-showers.svg
وضعیت: مطر/رياح
حداقل: °٦
حداکثر: °١٦
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:٠٠ ب.ظ. PKT
۲۰ کابل افغانستان ۹۸۲.٠٥ ١٠٠ ٤.۸۳ ٦:٥۸ ق.ظ. ٤:٤۹ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: ثلج شديد
دمای کنونی: °٠
Weather-sleet.svg
وضعیت: مطر/ثلج
حداقل: °٦-
حداکثر: °٤
Weather-snow.svg
وضعیت: قبل الظهر زخات ثلجية/رياح
حداقل: °٦-
حداکثر: °۳
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۳:۲٠ ب.ظ. AFT
۲۱ دوشنبه تاجیکستان ١٠١٥.۹۲ ۹١ ۳.۲۲ ۷:٤١ ق.ظ. ٥:١١ ب.ظ. Weather-snow.svg
وضعیت: ثلج
دمای کنونی: °۹-
Weather-snow.svg
وضعیت: ثلج
حداقل: °١۳-
حداکثر: °۳-
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١٥-
حداکثر: °٤-
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:٠٠ ب.ظ. TJT
۲۲ تاشکند ازبکستان ١٠١٥.۹۲ ۸۲ ١١.۲۷ ۷:٤۸ ق.ظ. ٥:٠٠ ب.ظ. Weather-snow.svg
وضعیت: ثلج خفيف
دمای کنونی: °١٠-
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١۲-
حداکثر: °۳-
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۸-
حداکثر: °۳-
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٤:۳٠ ب.ظ. UZT
۲۳ تهران ایران ١٠١٥.۹۲ ٥۲ ١١.۲۷ ۷:١١ ق.ظ. ٤:٥٦ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °٤
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °١
حداکثر: °٤
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١
حداکثر: °٦
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۳:۲۸ ب.ظ. IRT
۲۴ دوبی امارات متحده عربی ۹۸۲.٠٥ ٥۳ ١۲.۸۷ ۷:٠۳ ق.ظ. ٥:۳۸ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۲٤
Weather-clear-night.svg
وضعیت: إجمالاً صحو
حداقل: °١۷
حداکثر: °۲٤
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١٦
حداکثر: °۲۳
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٤:٠٠ ب.ظ. GST
۲۵ ابوظبی امارات متحده عربی ۹۸۲.٠٥ ٥۳ ١٤.٤۸ ۷:٠۳ ق.ظ. ٥:٤۳ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۲٤
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °١٤
حداکثر: °۲۳
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١۳
حداکثر: °۲٤
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٤:٠٠ ب.ظ. GST
۲۶ بغداد عراق ١٠١٥.۹۲ ٥۲ ١٤.٤۸ ۷:٠۳ ق.ظ. ٥:٠۲ ب.ظ. Weather-clear.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °١۷
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °٤
حداکثر: °١۷
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۷
حداکثر: °١۷
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۲:٥۸ ب.ظ. AST
۲۷ ریاض عربستان سعودی ١٠١٥.۹۲ ٤٠ ١۹.۳١ ٦:۳٥ ق.ظ. ٥:١١ ب.ظ. Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
دمای کنونی: °١۸
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °۸
حداکثر: °١۷
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۷
حداکثر: °١۸
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۲:٥۸ ب.ظ. AST
۲۸ اورشلیم اسرائیل ١٠١٥.۹۲ ٥٦ ۹.٦٦ ٦:۳۷ ق.ظ. ٤:٤۳ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۲٠
Weather-clear-night.svg
وضعیت: إجمالاً صحو
حداقل: °۷
حداکثر: °١٤
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۷
حداکثر: °١٤
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١:٤۸ ب.ظ. IST
۲۷ قاهره مصر ١٠١٥.۹۲ ٥٦ ١۲.۸۷ ٦:٤۸ ق.ظ. ٥:٠٠ ب.ظ. Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
دمای کنونی: °۲٠
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١۲
حداکثر: °۲٠
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١۲
حداکثر: °۲١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١:٥۹ ب.ظ. EET
۲۹ تونس تونس ١٠١٥.۹۲ ٥۹ ۳۲.١۹ ۸:۲۸ ق.ظ. ٦:٠۸ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °١۷
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١۲
حداکثر: °١۷
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: غائم جزئياً/رياح
حداقل: °١۲
حداکثر: °١۸
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١:٥۹ ب.ظ. LST
۳۰ کازابلانکا مراکش ١٠١٥.۹۲ ٦۳ ١١.۲۷ ۷:۳۳ ق.ظ. ٥:۳٠ ب.ظ. Weather-clear.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °١٦
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۷
حداکثر: °١۷
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۹
حداکثر: °۲٠
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١١:٥۹ ق.ظ. WET
۳۱ ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ١٠١٥.۹۲ ۷۳ ۲٤.١٤ ٥:١٤ ق.ظ. ۷:٠٠ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۲۲
Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
حداقل: °١٦
حداکثر: °۲٦
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °١۷
حداکثر: °۲۸
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١:٥۹ ب.ظ. SAST
۳۲ استانبول ترکیه ١٠١٥.۹۲ ۷۲ ۸.٠٥ ۷:۲٦ ق.ظ. ٤:٤۳ ب.ظ. Weather-clear.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °١۳
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
حداقل: °۹
حداکثر: °١۲
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۸
حداکثر: °١۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١:٤۸ ب.ظ. EET
۳۳ آتن یونان ١٠١٥.۹۲ ٦۳ ۸.٠٥ ۷:۳۹ ق.ظ. ٥:١١ ب.ظ. Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °١۷
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۹
حداکثر: °١٦
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١٠
حداکثر: °١۸
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١:٤۸ ب.ظ. EET
۳۴ کی‌یف اوکراین ۹۸۲.٠٥ ۹۳ ١۷.۷ ۷:٥٦ ق.ظ. ٤:٠٠ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: هبوب
دمای کنونی: °۳
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
حداقل: °١-
حداکثر: °۲
Weather-sleet.svg
وضعیت: بعد الظهر مطر/زخات ثلجية
حداقل: °٤-
حداکثر: °١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۲:٠٥ ب.ظ. EET
۳۵ مسکو روسیه ۹۸۲.٠٥ ١٠٠ ۳.۲۲ ١٠:٥۷ ق.ظ. ٦:٠٤ ب.ظ. Weather-sleet.svg
وضعیت: مطر و ثلج
دمای کنونی: °٠
Weather-snow.svg
وضعیت: ثلج باكراً
حداقل: °١-
حداکثر: °١
Weather-snow.svg
وضعیت: زخات ثلجية
حداقل: °٥-
حداکثر: °۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:٠٠ ب.ظ. MSK
۳۶ سن پترزبورگ روسیه ۹۸۲.٠٥ ۹۳ ١۷.۷ ١۲:٠١ ق.ظ. ٦:٠٠ ب.ظ. Weather-overcast.svg
وضعیت: غائم
دمای کنونی: °۲
Weather-snow.svg
وضعیت: زخات ثلجية
حداقل: °٠
حداکثر: °۲
Weather-snow.svg
وضعیت: ثلج خفيف
حداقل: °٤-
حداکثر: °١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:٠٠ ب.ظ. MSK
۳۷ رم ایتالیا ١٠١٥.۹۲ ۸۸ ١.٦١ ۷:۳٥ ق.ظ. ٤:٤٥ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °١۲
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۸
حداکثر: °١٤
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °٦
حداکثر: °١٤
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١۲:٤٤ ب.ظ. CET
۳۸ پاریس فرانسه ۹۸۲.٠٥ ۷١ ۳۷.٠١ ۸:٤۳ ق.ظ. ٥:٠٠ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °١٠
Weather-overcast-rare-showers.svg
وضعیت: مطر
حداقل: °٦
حداکثر: °١١
Weather-overcast-rare-showers.svg
وضعیت: قبل الظهر مطر خفيف
حداقل: °۸
حداکثر: °١١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١۲:٥۹ ب.ظ. CET
۳۹ برلین آلمان ۹۸۲.٠٥ ۷١ ۳۸.٦۲ ۸:١٥ ق.ظ. ۳:٥۸ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۹
Weather-overcast-rare-showers.svg
وضعیت: مطر خفيف
حداقل: °١-
حداکثر: °۷
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °۲-
حداکثر: °۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١۲:٤۸ ب.ظ. CET
۴۰ وین اتریش ١٠١۲.٤ ٥٥ ۲٠.۹۲ ۷:٤۳ ق.ظ. ٤:٠۷ ب.ظ. Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °١١
Weather-overcast-rare-showers.svg
وضعیت: الزخات
حداقل: °۲
حداکثر: °٤
Weather-sleet.svg
وضعیت: مطر/زخات ثلجية
حداقل: °۳-
حداکثر: °٤
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١۲:٥۹ ب.ظ. CET
۴۱ لندن انگلستان ۹۸۲.٠٥ ۹۳ ۲٠.۹۲ ۸:٠٥ ق.ظ. ۳:٥٦ ب.ظ. Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °۷
Weather-overcast-rare-showers.svg
وضعیت: الزخات
حداقل: °٤
حداکثر: °۸
Weather-overcast-rare-showers.svg
وضعیت: قبل الظهر مطر خفيف
حداقل: °١٠
حداکثر: °١۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١١:٤۹ ق.ظ. GMT
۴۲ مادرید اسپانیا ١٠١٥.۹۲ ١٠٠ ٤.۸۳ ۸:۳٤ ق.ظ. ٥:٥۳ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۳
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١-
حداکثر: °١١
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١
حداکثر: °١۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١۲:٥۹ ب.ظ. CET
۴۳ لیسبون پرتغال ١٠١٥.۹۲ ۸۲ ۸.٠٥ ۷:٥۲ ق.ظ. ٥:۲١ ب.ظ. Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °١١
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °٥
حداکثر: °١۳
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۹
حداکثر: °١٥
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١١:٥۹ ق.ظ. WET
۴۴ اتاوا کانادا ١٠١١.۹ ۸۳ ١۹.۳١ ۷:۳۹ ق.ظ. ٤:۲٤ ب.ظ. Weather-snow.svg
وضعیت: ثلج خفيف
دمای کنونی: °۸-
Weather-snow.svg
وضعیت: ثلج
حداقل: °۸-
حداکثر: °٤-
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١٤-
حداکثر: °۷-
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٦:٥۸ ق.ظ. EST
۴۵ تورنتو کانادا ١٠١۲ ۷٥ ۲٠.۹۲ ۷:٥٠ ق.ظ. ٤:٤۷ ب.ظ. Weather-snow.svg
وضعیت: ثلج خفيف
دمای کنونی: °٦-
Weather-snow.svg
وضعیت: قبل الظهر ثلج
حداقل: °۷-
حداکثر: °۳-
Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
حداقل: °٤-
حداکثر: °١-
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٦:٥۸ ق.ظ. EST
۴۶ ونکوور کانادا ١٠١٥.۸ ۹۳ ۸.٠٥ ۸:٠۷ ق.ظ. ٤:۲٠ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °۳
Weather-more-clouds.svg
وضعیت: غائم عموماً
حداقل: °۳
حداکثر: °٥
Weather-overcast.svg
وضعیت: غائم
حداقل: °۳
حداکثر: °٦
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۳:٥۹ ق.ظ. PST
۴۷ نیویورک ایالات متحده آمریکا ۹۹١.٦ ۸۹ ١٦.٠۹ ۷:١۸ ق.ظ. ٤:۳٤ ب.ظ. Weather-overcast.svg
وضعیت: غائم
دمای کنونی: °٤
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: قبل الظهر الزخات/رياح
حداقل: °۲-
حداکثر: °٤
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۲-
حداکثر: °۳
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٦:٥٠ ق.ظ. EST
۴۸ واشینگتن دی.سی. ایالات متحده آمریکا ١٠٠۳ ۷٠ ١٤.٤۸ ۷:۲٤ ق.ظ. ٤:٥۲ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °۳
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: غائم جزئياً/رياح
حداقل: °٠
حداکثر: °٦
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۲
حداکثر: °۷
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٦:٥٠ ق.ظ. EST
۴۹ سان‌فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا ١٠١۹.۳ ٦۹ ١۲.۸۷ ۷:۲۲ ق.ظ. ٤:٥۸ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °۹
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۷
حداکثر: °١۳
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: بعد الظهر الزخات
حداقل: °۷
حداکثر: °١۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۳:٥٥ ق.ظ. PST
۵۰ لس‌آنجلس ایالات متحده آمریکا ١٠١٤.٤ ٥۲ ٤.۸۳ ٦:٥٦ ق.ظ. ٤:٥۲ ب.ظ. Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °١٠
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °٦
حداکثر: °١۷
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۷
حداکثر: °١۷
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۳:٤٦ ق.ظ. PST
۵۱ مکزیکو سیتی مکزیک ١٠٠۷.۹ ٥۷ ٦.٤٤ ۷:٠۷ ق.ظ. ٦:٠٦ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: دخان
دمای کنونی: °١٠
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °۸
حداکثر: °۲٤
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °۸
حداکثر: °۲٥
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ٥:٥۹ ق.ظ. CST
۵۲ برازیلیا برزیل ١٠١٥.۹۲ ٥۷ ١٤.٤۸ ٦:٤١ ق.ظ. ۷:٤٤ ب.ظ. Weather-clear.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °۲٦
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °١۸
حداکثر: °۳١
Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: بعد الظهر رعدعواصف
حداقل: °١۸
حداکثر: °۲۹
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١٠:٠٠ ق.ظ. BRST
۵۳ ریو دوژانیرو برزیل ۹۸۲.٠٥ ۷٠ ۸.٠٥ ٦:٠۷ ق.ظ. ۷:٤٠ ب.ظ. Weather-clear.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °۳١
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳۳
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °۲٤
حداکثر: °۳۲
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١٠:٠٠ ق.ظ. BRST
۵۴ بوئنوس آیرس آرژانتین ١٠١٥.۹۲ ۷۳ ۲٥.۷٥ ٥:٤۲ ق.ظ. ۸:٠۸ ب.ظ. Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
دمای کنونی: °۲۲
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١۷
حداکثر: °۲٦
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °١۸
حداکثر: °۲۸
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۹:٠٠ ق.ظ. ART
۵۵ سانتیاگو شیلی ۹۸۲.٠٥ ٥۲ ۳.۲۲ ٦:۳۳ ق.ظ. ۸:٥٥ ب.ظ. Weather-clear.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °١۷
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١٤
حداکثر: °۲۹
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١٥
حداکثر: °۳١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ۸:٥۸ ق.ظ. CLDT
۵۶ کانبرا استرالیا ۹۸۲.٠٥ ٥۹ ۳.۲۲ ٥:٤٦ ق.ظ. ۸:١۸ ب.ظ. Unavailable-weather-fa.png
وضعیت: غير معروف
دمای کنونی: °١٥
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١۳
حداکثر: °۲۸
Weather-clear.svg
وضعیت: مشمس
حداقل: °١۳
حداکثر: °۳١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١٠:٥۸ ب.ظ. AEDT
۵۷ سیدنی استرالیا ۹۸۲.٠٥ ٦٠ ١۲.۸۷ ٥:٤٤ ق.ظ. ۸:٠٦ ب.ظ. Weather-clear-night.svg
وضعیت: صحو
دمای کنونی: °۲۲
Weather-clear-night.svg
وضعیت: إجمالاً صحو
حداقل: °١٦
حداکثر: °۲۳
Weather-clear.svg
وضعیت: إجمالاً مشمس
حداقل: °١۸
حداکثر: °۳٠
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١٠:٥۸ ب.ظ. AEDT
۵۸ ملبورن استرالیا ۹۸۲.٠٥ ٦۸ ۲٤.١٤ ٥:٥۹ ق.ظ. ۸:٤۲ ب.ظ. Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم عموماً
دمای کنونی: °١٦
Weather-few-clouds-night.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١۳
حداکثر: °۲۹
Weather-few-clouds.svg
وضعیت: غائم جزئياً
حداقل: °١۲
حداکثر: °۲١
الخميس, ۲۷ ديسمبر ۲٠١۲ ١٠:٥۸ ب.ظ. AEDT